Behov ved bedriftsflytting

Når bedriften din skal flytte inn i nye lokaler, kommer vi gjerne på en kostnadsfri befaring.
KontorFlytt vil da, sammen med din bedrift, avgjøre hvilken grad av servicebehov som er mest kostnadseffektivt.
For de fleste passer det best å flytte i arbeidstiden, mens for noen lønner det seg å ta flyttejobben i helgen. Vi tilbyr alternative løsninger og prisantydning på stedet.

Hos KontorFlytt får du konkurransedyktige betingelser, uansett flyttebehov. Reduserte inntekter som følge av tapt arbeidstid for deg og dine medarbeidere, gjør at det kan lønne seg å la oss gjøre hele flyttejobben for deg.
Vi hjelper da til med forskriftsmessig pakking, merking og transportering av alle typer løsøre.
Gjenstander som arkivskap, safer, kopimaskiner, nær sagt det alminnelige inventaret i norske bedrifter i dag, bør alltid flyttes av spesialopplærte flyttemenn.
Disse finner du ansatt hos oss i KontorFlytt.

Fremgangsmåte; alt som kan plasseres i esker, pakkes forskriftsmessig av våre dyktige flyttemenn. Vi kan tilby spesialtilpassede esker og støtdempende pakkepapir (har du egne esker som er velegnet til å flytte med, ma du gjerne benytte disse). Alle esker og pakker merkes og plasseres i spesialtilpassede bur, for sikrest mulig transportering. De største gjenstandene plasseres slik at installeringen av det nye kontorlandskapet kan foregå så effektivt som mulig.

Passer det best for deg og din bedrift å gjøre grovarbeidet selv i arbeidstiden, herunder pakking og sikring av alt løsøre, tilbyr KontorFlytt transport av flyttelasset til godt reduserte priser.